jul 22 2016

Agrofoodpluim voor biologisch telen op grote schaal (bron: Brabantse Agrofood 2020)

Biotrio ontvangt vandaag de Agrofoodpluim voor het op grote schaal telen van biologische producten. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling) overhandigde de pluim aan Kees van Beek, mede-eigenaar van Biotrio.

Met deze aanmoedigingsprijs spreekt de provincie Noord-Brabant maandelijks haar waardering uit voor initiatieven die voorop lopen in innovatie en/of verduurzaming binnen de agrofoodsector.

Lees verder…

jun 13 2016

Open dag biologisch melkveebedrijf in Jelsum (bron Huis aan Huis)

Open dag biologisch melkveebedrijf in Jelsum

JELSUM – Het ‘lekker naar de boer weekend’ wordt op zaterdag 18 en zondag 19 juni gehouden.

Op het biologisch melkveebedrijf aan de Aldlânsdyk 20 te Jelsum laat de familie Langhout Beemer daarom op zondag 19 juni van 10.00 tot 15.00 uur graag zien en proeven wat biologisch boeren inhoud.

Er zijn rondleidingen, kinderactiviteiten en een proeverij van onder andere melk en vlees. In elk geval kun je er dagelijks verse melk tappen, uit de bio-melktap, puur van de koe.

De familie Langhout Beemer over hun melkveebedrijf: ,,Wij zijn een biologische melkveehouderij, we hebben 70 koeien & 50 kalfjes, 2 paarden en 2 poezen. In 1999 zijn we overgestapt op biologisch omdat biologisch boeren goed bij ons bedrijf en wensen past. We willen in samenwerking met de natuur waardevolle en gezonde melk en vleesproducten aan de man brengen. Er is op dit moment veel belangstelling voor biologisch. Steeds meer mensen kopen biologische producten en daarmee is er groeiende vraag naar biologische melk. Er zijn dan ook steeds meer boeren die omschakelen naar biologisch. De komende 2 jaar komen er zo’n 60 biologische boeren bij. Met name in Friesland Groningen en Drente.” Lees meer…

jun 13 2016

Twaalf boeren willen over op biologisch ondernemen (bron Dagblad van het Noorden)

Twaalf boeren zijn op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta begonnen aan een omschakelcursus naar biologisch ondernemen.

De boeren zijn belangstellend in het biologisch ondernemen maar ze zijn nog niet zover dat ze daadwerkelijk overstappen. De telers willen meer weten over de gewassen die passen in een biologisch teeltplan. Daarnaast zijn ze benieuwd naar de financiële opbrengsten zijn van deze gewassen. Ook willen ze meer kennis vergaren over milieuvriendelijke technieken om onkruid te bestrijden.

De boeren krijgen nog 4 cursusbijeenkomsten op verschillende plekken binnen en buiten de provincie. Lees verder

jun 02 2016

Van Dam: omschakeling naar biologisch ondernemen wordt makkelijker

24.bio-8230-algemeen-socialfeeds-800x600pixels-3

Van Dam: omschakeling naar biologisch ondernemen wordt makkelijker

De omschakeling van gangbaar naar biologische landbouw wordt vergemakkelijkt. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken introduceert een borgstelling voor financiering van het werkkapitaal, om zo de drempel voor de omschakeling voor agrarisch ondernemers te verlagen.

Staatsecretaris Van Dam: ‘Bedrijven kunnen met de garantieregeling gemakkelijker financiering krijgen voor de omschakeling. Ik hoop hiermee een stimulans te geven aan de groei van de biologische sector in Nederland. Als meer gangbare boeren overstappen naar biologisch, dan helpt dat in onze ambitie voor een duurzame landbouwsector.’

De markt voor biologische landbouwproducten groeit, met name in de EU en de VS, door verkoop via onder meer supermarkten. De biologische productie in Nederland groeit minder snel, waardoor het relatieve marktaandeel van de Nederlandse biologische land- en tuinbouw afneemt. Het kabinet ziet daar kansen. Als meer gangbare bedrijven omschakelen naar biologisch, dan is dat één van de sporen waarmee de Nederlandse landbouwsector kan verduurzamen en concurrerender kan worden.

Tijdens de omschakelperiode moeten de regels voor biologische productie reeds worden toegepast, maar kunnen de producten nog niet als biologisch worden verkocht. Deze periode kan tot 3 jaar duren, afhankelijk van de soort productie. Dit betekent dat het omschakelende bedrijf in die periode extra kosten heeft. Deze tijdelijke onbalans is voor de omschakelende ondernemer onvermijdbaar. De borgstelling voor het werkkapitaal maakt financiering daarvan door de banken mogelijk.

De nieuwe voorziening is in samenwerking met de banken voorbereid en wordt opgenomen in de binnenkort te publiceren nieuwe regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten, opvolger van de Garantstelling Landbouw, die per 1 januari 2017 opengesteld wordt. In de tussenliggende tijd bereiden de banken zich voor op de nieuwe borgstellingsregeling. Met deze voorziening geeft de staatssecretaris tevens uitvoering aan de Kamermotie van de Kamerleden Koşer Kaya en Thieme.

mei 14 2016

Biologisch groots aangepakt in Dronten

24.bio-8230-algemeen-socialfeeds-800x600pixels-11

Leading by example

Een mooi voorbeeld van hoe biologische teelt lucratief kan zijn is het bedrijf van Robert Elshof.

In de boomgaarden van Elshof wordt veel aandacht besteed aan een gezonde bodem, de grond wordt jaarlijks verrijkt met groencompost en biologische mest.

Daarnaast is er maximaal aandacht om een natuurlijk evenwicht in stand te houden, dit alles zorgt er voor dat Elshof jaarlijks een groot kwantum biologische appels en peren kan telen die zijn weg vinden in binnen en buitenland. Ziehier de bedrijfsfilm van Elshof Organic Fruit B.V.

Dat Dronten aan de weg timmert als grootste biologische landbouwgemeente blijkt wel uit dit artikel waarbij Dronten ook neg een de vestigingsplaats is van De Warmonderhof Dit opleidingsinstituut voor de biologische landbouw aan de Wisentweg in Dronten, is een begrip in Nederland en daarbuiten. De opleiding biologisch-dynamische landbouw is de enige in Europa.

Volgend het CBS bevinden zich op dit moment 50 biologische bedrijven in Dronten. Dat deze cijfers alweer achterhaald zijn blijkt uit dit artikel in Boeren Business waarbij de Noordoostpolder de tweede plek inneemt op de top tien, waarbij moet worden aangemerkt dat de telling uit 2014 stamt (bron: Bron: CBS/ Landbouw uit Boeren Business)

 

Waar zitten de meest biologische landbouwbedrijven in 2014?
Aantal land- waarvan biologisch
bouwbedrijven  aantal aandeel
1 Dronten 435 58 13%
2 Noordoostpolder 887 50 6%
3 Ede 827 48 6%
4 Barneveld 631 39 6%
5 Lelystad 136 24 18%
6 Zeewolde 249 22 9%
7 Súdwest-Fryslân 795 22 3%
8 Raalte 565 21 4%
9 Utrechtse Heuvelrug 192 20 10%
10 Bronckhorst 720 16 2%

 

apr 13 2016

Recordgroei Amerikaanse biologische sector

Recordgroei Amerikaanse biologische sector (bron: BioJournaal)

Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) kondigde 4 april een aanzienlijke toename aan van het aantal gecertificeerde biologische bedrijven en hiermee de voortzetting van de dubbelcijferige groei in de biologische sector. Volgens de nieuwe gegevens zijn er nu 21.781 gecertificeerde biologische bedrijven in de VS en 31.160 in de hele wereld.
Landbouwsecretaris Tom Vilsack: “Biologische voeding is één van de snelst groeiende segmenten van de Amerikaanse landbouw. Naarmate de vraag van de consument naar biologische producten blijft groeien, is het USDA biologische keurmerk uitgegroeid tot een toonaangevende wereldwijde standaard. Het toenemende aantal biologische bedrijven toont aan dat de sterke steun van het USDA aan de bloeiende biologische sector helpt om banen en kansen op het platteland te creëren.”
Volgens gegevens van het National Organic Program (NOP) van de Agricultural Marketing Service (AMS) steeg het aantal binnenlandse gecertificeerde biologische bedrijven met bijna 12% tussen 2014 en 2015, wat neerkomt op het hoogste groeipercentage sinds 2008 en een toename van bijna 300% sinds het begin van de registratie in 2002. De totale biologische kleinhandelsmarkt wordt in de VS op meer dan $39 miljard geschat en op meer dan $75 miljard wereldwijd.
Naast de consumentenvraag naar biologische producten wordt er steeds meer naar lokale producten gevraagd. Het USDA heeft een sterkere binding van consumenten met hun voeding ondersteund met meer dan $1 miljard aan investeringen aan meer dan 40.000 lokale levensmiddelenbedrijven en infrastructuurprojecten sinds 2009. Volgens sectorgegevens bedroeg de totale omzet van lokale Amerikaanse voedingsmiddelen minstens $12 miljard in 2014, een stijging ten opzichte van de $5 miljard in 2008. Meer informatie over hoe USDA-investeringen producenten met consumenten verbinden en de economische mogelijkheden in plattelandsgebieden bevorderen, is te vinden in ‘Chapter IV’. Dit is een externe link: een website van derden die losstaat van de USDA-website, die vandaag gepubliceerd werd.
Gedurende de afgelopen zeven jaar heeft het USDA de programmering versterkt, die biologische bedrijven ondersteunt waardoor biologische certificering door een ‘Sound and Sensible’ [degelijke en verstandige] benadering toegankelijker, haalbaarder en betaalbaarder is geworden. Dit initiatief stroomlijnt het certificeringsproces en is gericht op naleving en het werken met telers en verwerkers om kleine problemen op te lossen voordat ze escaleren.
Het NOP houdt de lijst bij van biologische bedrijven en leidt activiteiten, die de biologische integriteit en de groei van de markt ondersteunen. Daarnaast helpt het USDA belanghebbenden met toegang tot programma’s ten behoeve van natuurbehoud, om leningen en subsidies aan te vragen, die biologisch onderzoek en onderwijs financieren en de dreiging van ziekten en plagen verminderen. Het USDA beheert ook kostenverdelingsprogramma’s, die de kosten van de biologische certificering voor Amerikaanse producenten en afhandelaars compenseren. In 2015 stelde het USDA meer dan $11,5 miljoen beschikbaar voor steun met betrekking tot certificeringskosten.

De vandaag gepubliceerde gegevens zijn openbaar toegankelijk als onderdeel van de onlangs gelanceerde Organic Integrity Database, een modern registratiesysteem van gecertificeerde biologische bedrijven. In het verleden publiceerde het USDA jaarlijks een bijgewerkte lijst. In de nieuwe database kunnen biologische certificeerders op elk gewenst moment nieuwe activiteiten toevoegen en bestaande activiteiten wijzigen waardoor het USDA gedurende het hele jaar bijgewerkte gegevens kan publiceren. Het gemoderniseerde systeem zal marktonderzoekgegevens bieden, belanghebbenden in staat stellen marktkansen te identificeren en verbinding te maken met de toeleveringsketen, internationale erkenning van de bedrijfsstatus ondersteunen om handel te vergemakkelijken en certificeerders en technologie verbinden om meer accurate en actuele gegevens te kunnen delen.

USDA heeft ook een aantal voorzieningen om biologische producenten te helpen de technische en financiële middelen te vinden om lokaal en in het buitenland te telen. De sitewww.usda.gov/organic is een one-stop-shop voor bedrijven. Verder is markt- en prijsinformatie voor ongeveer 250 biologische producten gratis verkrijgbaar via het USDA Market News.

apr 05 2016

‘Zeker 500 biologische boeren te weinig in Nederland’

Nederland heeft zeker 500 biologische boeren te weinig. Daardoor is de vraag van consumenten en supermarkten naar biologische producten veel groter dan het beschikbare aanbod.

Nederland telt momenteel bijna 1500 biologische agrariërs. Dat aantal is de laatste jaren nauwelijks opgelopen, blijkt uit cijfers van het CBS. “Er komen er bij en er vallen er af. Grosso modo verandert er te weinig”, zegt Bavo van den Idsert, directeur van brancheorganisatie Bionext. “Wat dreigt, is natuurlijk dat er meer bio-producten geïmporteerd gaan worden. En dat is natuurlijk zonde.”

Wat boeren tegenhoudt om de stap naar biologisch te maken, is de omschakelperiode van twee jaar. In die jaren moeten ze wel werken via de biologische regels, maar mogen ze de producten nog niet verkopen als biologisch. Dat betekent: hogere kosten en minder opbrengsten. Van den Idsert: “Dat is een enorm knelpunt. Je hebt het soms over tienduizenden euro’s aan inkomstenderving. Dat kunnen niet alle boeren zomaar opvangen.” Lees verder…. ‘Zeker 500 biologische boeren te weinig in Nederland’

apr 04 2016

Feiten, cijfers

In de eerste 36 weken van 2015 is de verkoop van biologische producten in de supermarkten sterk gegroeid. De groei vindt vooral plaats in de droge kruidenierswaren en brood, banket en ontbijtgranen met resp. 31% en 30%. De daling van omzet van vlees in 2014 is weer omgebogen naar groei: de biologische vleesomzet in de eerste 36 weken van 2015 weer met 10% groeit. Dit terwijl de algemene vleestrend dalende is. Vrijwel alle productgroepen dragen bij aan de groei. Bij de supermarkten zijn de snelste groeiers brood, banket en deegwaren (+39%), droge kruidenierswaren (+30%), eieren (+10%) en vlees (+10%). De biologische winkels profiteren niet mee van de groei: zij dalen iets in omzet in het eerste half jaar 2015. Dat lijkt direct samen te hangen met de sterkere concurrentie van de supermarkten.

De markten in de VS en de EU zijn belangrijke motoren achter de groei van de wereldwijde omzet. De VS is in 2014 met 11% gegroeid naar meer dan 35 miljard dollar. Daarmee is het marktaandeel gegroeid naar bijna 5%. Dat is des te opmerkelijker omdat het biologisch landbouwareaal slechts 1,5% bedraagt. De VS zijn dus in sterke mate afhankelijk van de import van biologische producten.

Het meest spectaculair zijn momenteel de ontwikkelingen in Scandinavië. De biologische omzet in Zweden is in 2014 met 35% gestegen. De belangrijkste oorzaken van de Scandinavische groei zitten in een groeiend bewustzijn bij de consument, aangewakkerd door voedselschandalen. En er wordt gericht overheidsbeleid gevoerd: de Deense overheid heeft bijvoorbeeld een speciaal programma opgezet voor de certificering van biologische catering en restaurants. Dat is een groot succes: meer dan 1.000 hotels, restaurants en bedrijfsrestaurants zijn inmiddels gecertificeerd en serveren maaltijden met minimaal 25% (brons), 60% (zilver) of 80% (goud) biologische ingrediënten. Lees verder… Bionext Bron Bionext, 2016