apr 05 2016

‘Zeker 500 biologische boeren te weinig in Nederland’

Nederland heeft zeker 500 biologische boeren te weinig. Daardoor is de vraag van consumenten en supermarkten naar biologische producten veel groter dan het beschikbare aanbod.

Nederland telt momenteel bijna 1500 biologische agrariërs. Dat aantal is de laatste jaren nauwelijks opgelopen, blijkt uit cijfers van het CBS. “Er komen er bij en er vallen er af. Grosso modo verandert er te weinig”, zegt Bavo van den Idsert, directeur van brancheorganisatie Bionext. “Wat dreigt, is natuurlijk dat er meer bio-producten geïmporteerd gaan worden. En dat is natuurlijk zonde.”

Wat boeren tegenhoudt om de stap naar biologisch te maken, is de omschakelperiode van twee jaar. In die jaren moeten ze wel werken via de biologische regels, maar mogen ze de producten nog niet verkopen als biologisch. Dat betekent: hogere kosten en minder opbrengsten. Van den Idsert: “Dat is een enorm knelpunt. Je hebt het soms over tienduizenden euro’s aan inkomstenderving. Dat kunnen niet alle boeren zomaar opvangen.” Lees verder…. ‘Zeker 500 biologische boeren te weinig in Nederland’

apr 04 2016

Feiten, cijfers

In de eerste 36 weken van 2015 is de verkoop van biologische producten in de supermarkten sterk gegroeid. De groei vindt vooral plaats in de droge kruidenierswaren en brood, banket en ontbijtgranen met resp. 31% en 30%. De daling van omzet van vlees in 2014 is weer omgebogen naar groei: de biologische vleesomzet in de eerste 36 weken van 2015 weer met 10% groeit. Dit terwijl de algemene vleestrend dalende is. Vrijwel alle productgroepen dragen bij aan de groei. Bij de supermarkten zijn de snelste groeiers brood, banket en deegwaren (+39%), droge kruidenierswaren (+30%), eieren (+10%) en vlees (+10%). De biologische winkels profiteren niet mee van de groei: zij dalen iets in omzet in het eerste half jaar 2015. Dat lijkt direct samen te hangen met de sterkere concurrentie van de supermarkten.

De markten in de VS en de EU zijn belangrijke motoren achter de groei van de wereldwijde omzet. De VS is in 2014 met 11% gegroeid naar meer dan 35 miljard dollar. Daarmee is het marktaandeel gegroeid naar bijna 5%. Dat is des te opmerkelijker omdat het biologisch landbouwareaal slechts 1,5% bedraagt. De VS zijn dus in sterke mate afhankelijk van de import van biologische producten.

Het meest spectaculair zijn momenteel de ontwikkelingen in Scandinavië. De biologische omzet in Zweden is in 2014 met 35% gestegen. De belangrijkste oorzaken van de Scandinavische groei zitten in een groeiend bewustzijn bij de consument, aangewakkerd door voedselschandalen. En er wordt gericht overheidsbeleid gevoerd: de Deense overheid heeft bijvoorbeeld een speciaal programma opgezet voor de certificering van biologische catering en restaurants. Dat is een groot succes: meer dan 1.000 hotels, restaurants en bedrijfsrestaurants zijn inmiddels gecertificeerd en serveren maaltijden met minimaal 25% (brons), 60% (zilver) of 80% (goud) biologische ingrediënten. Lees verder… Bionext Bron Bionext, 2016

Translate »